Dịch vụ logistics ở Việt Nam có quy mô 20-22 tỷ USD/năm

Theo ông Lê Duy Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics, nếu như thập niên 60, 70 của thế kỷ trước ngành dịch vụ logistics của nước ta mới chỉ bước vào giai đoạn sơ khai với dịch vụ cung cấp chủ yếu là vận tải biển, thì ngày nay, logistics được nhận định sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế.
Dịch vụ logistics ở Việt Nam hiện có quy mô 20-22 tỷ USD/năm. Hiệp hội Doanh nghiệp logistics Việt Nam thống kê nước ta hiện có khoảng trên 1.300 doanh nghiệp logistics đang hoạt động, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Vận tải được xem là “miếng bánh" lớn nhất, chiếm từ 40 - 60% giá trị thị trường.

Tốc độ tăng trưởng của ngành logistics tại Việt Nam đạt 16 - 20%/năm, giúp ngành này là một trong những ngành dịch vụ có tốc độ phát triển ổn định nhất nước ta thời gian qua. Trong xếp hạng chỉ số năng lực quốc gia về logistics của Ngân hàng Thế giới (LPI), Việt Nam đang đứng thứ 64/160 và xếp thứ 4 trong khu vực ASEAN, sau Singapore, Malaysia, Thái Lan.
Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025” đã khẳng định logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân.
Đây là lần đầu tiên có một quyết định được chính phủ ban hành với lộ trình cụ thể, nêu ra các nhiệm vụ và thời gian thực hiện đối với các cơ quan ban ngành và địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam.
Trong Kế hoạch này, Chính phủ đặt mục tiêu tới năm 2025 xếp hạng theo chỉ số năng lực quốc gia về logistics (LPI) trên thế giới đạt thứ 50 trở lên (có thể là từ 40 – 45), với tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt 15%-20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 50%-60%...
6 nhóm nhiệm vụ chủ yếu được đưa ra trong Kế hoạch bao gồm Hoàn thiện chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics; Nâng cao năng lực DN và chất lượng dịch vụ; Hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics; Phát triển thị trường dịch vụ logistics; Đào tạo, nâng cao nhận thức và chất lượng nguồn nhân lực… Ngoài ra các chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng logistics cũng như tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài cũng cần được mở rộng. Việc kết nối cảng Việt Nam với các nước láng giềng cũng được coi là trọng tâm của chiến lược hành động.
Chính phủ cũng nhận định, việc phát triển dịch vụ logistics thành một ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao, gắn dịch vụ logistics với phát triển sản xuất hàng hoá, xuất nhập khẩu và thương mại trong nước, phát triển hạ tầng giao thông vận tải và công nghệ thông tin.
Chính phủ khẳng định Việt Nam sẽ ưu tiên phát triển thị trường dịch vụ logistics lành mạnh mà trong đó các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế sẽ bình đẳng với nhau; khuyến khích thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước phù hợp với pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Kinh phí để thực hiện Kế hoạch hành động này sẽ được huy động từ các nguồn như: vốn ngân sách Nhà nước; vốn doanh nghiệp; vốn vay từ các tổ chức tín dụng, tài trợ quốc tế và nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Theo Dân Trí.