Những xu hướng tương lai của chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics

Gần đây KPMG và HfS đã công bố báo cáo thường niên về Thực trạng của ngành Outsource, Dịch vụ chia sẻ và Vận hành. Báo cáo này đã nghiên cứu những vấn đề như sự thay đổi trong cách thức vận hành của các tổ chức, các mô hình của dịch vụ vận chuyển cũng như khả năng áp dụng, thách thức và cơ hội của tự động hoá.

Báo cáo đã cung cấp một số góc nhìn thú vị về những thay đổi trong hiện tại và tương lai đối với chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics.

Các doanh nghiệp bắt đầu chuyển dịch trong tư duy sử dụng các dịch vụ bên ngoài tổ chức thay vì tự làm tất cả những hoạt động của chuỗi cung ứng và logistics. Năm 2013, nghiên cứu thị trường này đã chỉ ra rằng chỉ có 21% các tổ chức thuê ngoài những dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng.

Năm nay, con số này đã tăng lên thành 37%.

Trong khi đó, việc sử dụng các mô hình kinh tế chia sẻ trong chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics vẫn ở mức cao (39%), song có khuynh hướng giảm nhẹ trong vòng 4 năm vừa qua.

Tương lai của dịch vụ vận chuyển không chỉ thuần tuý là thuê ngoài, mà thực ra vấn đề cốt lõi nằm ở việc sử dụng rộng rãi hơn hệ thống tự động hoá quy trình bằng robot (robotics process automation - RPA). Hiện nay chỉ khoảng 7% các doanh nghiệp được hỏi đã triển khai và đưa vào hoạt động hệ thống RPA đủ để hỗ trợ và thực hiện các hoạt động chuỗi cung ứng và logistics, 25% doanh nghiệp được hỏi cho rằng họ đang nỗ lực triển khai hệ thống này.

Rõ ràng là việc thuê ngoài dịch vụ cũng như áp dụng RPA vào hoạt động là một yếu tố quan trọng góp phần giúp cho các tổ chức cắt giảm chi phí cũng như nâng cao tính hiệu quả của quy trình làm việc.
Và RPA trong dài hạn sẽ không chỉ đơn thuần là nhằm cắt giảm chi phí. Bên cạnh đó, có rất nhiều lợi ích khác mà quy trình tự động hoá có thể đem lại, bao gồm việc đưa ra những thông số cụ thể hơn về chất lượng của nhà cung cấp và của toàn chuỗi cung ứng nói chung, phát hiện vấn đề một cách chủ động của hệ thống, và cuối cùng là tạo ra một hệ thống chuỗi cung ứng thông minh hơn.

Theo Inbound Logistics