Giờ Mở Cửa:- 08:00/08:30 - 12:00; 13:00/13:30 - 17:30;
Điện Thoại:- +84-24-35771462/63/90/91 +84-28-38487228
Email:- import_han@nissinvn.com.vn

Liên Hệ

Họ tên
  • AnhChị
Tên công ty
Bộ phận
e-mail
Số điện thoại
Địa chỉ công ty
Dịch vụ yêu cầu Air ServiceSea ServiceDomestics Logistics ServiceWarehouse ServiceMoving And Exhibition ServicePlant Transport and Installation ServiceCross Border Trucking ServiceOther ServicesCustoms broker
Nội dụng yêu cầu