Vận chuyển và lắp đặt máy móc

Vận chuyển và lắp đặt máy móc

Nissin Logistics (VN) là một trong những đơn vị có kinh nghiệm hàng đầu tại Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện những dự án vận chuyển lắp đặt máy, các thiết bị siêu trường siêu trọng. Đội ngũ giàu kinh nghiệm của Nissin (VN) hiểu rõ phương thức vận chuyển đối với từng loại hàng này, từ đó lựa chọn phương tiện, lộ trình đường đi cũng như các thiết bị xếp dỡ phù hợp nhất, đảm bảo an toàn và tiến độ dự án.

Không chỉ vận chuyển và lắp đặt, Nissin (VN) còn cung cấp cho khách hàng dịch vụ thiết kế dự án trong lĩnh vực logistics và thương mại, dịch vụ vận chuyển chứng từ nhân danh khách hàng.

Cụ thể các loại dịch vụ liên quan tới kinh doanh vận chuyển lắp đặt máy, hàng dự án

  • Vận chuyển hàng dự án ODA (dự án ODA hoàn lại, không hoàn lại)
  • Vận chuyển và lắp đặt thiết bị nhà máy
  • Hỗ trợ xin cấp phép miễn thuế, xin giấy phép nhập khẩu
  • Thiết kế dự án, soạn thảo chứng từ trong lĩnh vực logistics
  • Giám sát quá trình lắp đặt và vận chuyển hàng dự án
  • Dịch vụ khai báo hải quan

ĐẶC ĐIỂM DỊCH VỤ

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

Service Flow

Quay về trang dịch vụ